روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر

چگونه این نمودار به من کمک میکند 


مهم است بدانید پوزیشن های خودتان را در چه ساعاتی باز کنید تا بیشترین سود را داشته باشید برای این کار گزینه ورود را انتخاب کنید و ببینید نقاط آبی در چه ساعتی تمرکز بیشتری دارد این بهترین زمان برای استراتژی شماست و تمرکز نقاط قرمز نشان دهنده بدترین زمان ورود است .

برای بهترین و بدترین زمان خروج هم گزینه خروج را انتخاب کنید و از تراکم نقاط قرمز و آبی استفاده کنید . 

برای بالا بردن سود خود سعی کنید کمتر در نقاط قرمز وارد یا خارج شوید و بیشتر در نقاط آبی وارد یا خارج شوید .


استراتژی زمانی تریدر 


در این نمودار به دنبال ستون های تشکیل شده با نقطه بگردید این ستونها نشان دهنده استراتژی زمانی تریدر است .

چون برخی از تریدر ها پاسی از نیمه شب (بازار شرق آسیا) وارد معامله میشوند یا خارج میشوند  برخی نزدیک ظهر(بازار لندن) و برخی بعد از ظهر (بازار آمریکا) . در هر حال میتوانند سود یا زیان خود را در این ساعات مشاهده کنند .

چون یک بخش از بازار کریپتو ارزش تتر است و وابستگی کامل با ایندکس دلار دارد , بسیاری از تریدر ها در هر مارکتی سود و زیان خود را در دراز مدت با زمانهای ورود و خروج اصلاح میکنند  .


تریدری که در این نمودار پراکندگی یکنواخت دارد به این معنی است که هیچ استراتژی زمانی در معاملات ندارد .