سیگنال ها

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.33756006
حد سود
1.342
حد ضرر
1.33625
1.342

0.33%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.33764005
حد سود
1.342
حد ضرر
1.33625
1.342

0.33%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
0.90009999
حد سود
0.885
حد ضرر
0.905
0.905

-0.54%