amir051

amir051

امیر طوسی

تاریخ عضویت 1402/01/18
0
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
1
لایک
5
دنبال کننده
3
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال فارکس
علاقمند در کسب تجربه در
روانشناسی بازار
تخصص من
تریدر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
خبرهای داغ دنیا
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
20
تعداد ناموفق
17

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
خرید IOTXUSDT 2023/07/13 08:50:22 0.01884 2023/07/21 07:14:32 0.0195
3.5%
خرید KAVAUSDT 2023/07/13 08:47:07 0.935 2023/07/22 10:41:36 0.904
-3.32%
خرید BAKEUSDT 2023/07/13 07:16:27 0.0978 2023/07/27 18:55:34 0.0937
-4.19%
فروش HBARUSDT 2023/07/12 11:12:02 0.0486 2023/07/12 16:51:18 0.04927
-1.38%
فروش AAVEUSDT 2023/07/11 15:35:15 73.01 2023/07/12 03:06:39 74.58
-2.15%
فروش MATICUSDT 2023/07/09 18:57:15 0.6974 2023/07/10 02:10:57 0.681
2.35%
فروش NKNUSDT 2023/07/09 11:55:37 0.1021 2023/07/10 03:53:38 0.09629
5.69%
فروش SFPUSDT 2023/07/09 11:54:32 0.449 2023/07/27 18:55:34 0.4255
5.23%
خرید MKRUSDT 2023/07/07 20:06:22 934 2023/07/08 08:02:27 984
5.35%
خرید ONEUSDT 2023/07/07 09:30:05 0.01203 2023/07/10 02:10:53 0.01174
-2.41%
خرید FTMUSDT 2023/07/07 09:18:52 0.2714 2023/07/27 18:55:29 0.2537
-6.52%
خرید WAVESUSDT 2023/07/05 06:19:58 1.883 2023/07/05 07:48:38 1.9719
4.72%
فروش AAVEUSDT 2023/07/04 19:23:46 78.4 2023/07/05 17:31:52 72.14
7.98%
فروش FTMUSDT 2023/07/03 08:13:34 0.3166 2023/07/05 12:37:12 0.3089
2.43%
خرید TRXUSDT 2023/07/02 12:02:40 0.07569 2023/07/03 10:40:33 0.07732
2.15%
خرید WAVESUSDT 2023/07/02 09:06:58 1.881 2023/07/03 09:24:37 1.9746
4.98%
فروش UNIUSDT 2023/06/29 14:33:52 4.979 2023/06/29 15:24:38 5.042
-1.27%
فروش TRXUSDT 2023/06/29 13:43:16 0.07444 2023/06/30 05:33:12 0.07508
-0.86%
خرید WAVESUSDT 2023/06/29 09:35:40 1.891 2023/06/29 16:44:56 1.9786
4.63%
فروش ZECUSDT 2023/06/29 08:44:27 30.13 2023/06/29 10:03:13 30.36
-0.76%
فروش ZRXUSDT 2023/06/27 20:18:25 0.2123 2023/06/28 09:35:37 0.204
3.91%
خرید FILUSDT 2023/06/05 06:05:18 4.566 2023/06/05 10:05:15 4.634
1.49%
خرید ZECUSDT 2023/06/01 14:25:36 31.9 2023/06/02 01:31:51 31.35
-1.72%
خرید GALAUSDT 2023/05/31 10:53:54 0.02928 2023/06/01 19:58:51 0.03005
2.63%
خرید IOTAUSDT 2023/05/31 05:59:34 0.2008 2023/05/31 06:47:16 0.1982
-1.29%
فروش FILUSDT 2023/05/29 05:46:52 4.674 2023/05/30 11:01:40 4.765
-1.95%
فروش SOLUSDT 2023/05/29 05:42:56 20.77 2023/05/30 12:34:14 21.299
-2.55%
خرید BNBUSDT 2023/05/25 09:45:16 304.8 2023/05/28 20:23:29 309.9
1.67%
خرید HOTUSDT 2023/05/24 16:36:46 0.001587 2023/06/01 04:54:28 0.00155605
-1.95%
خرید ATOMUSDT 2023/05/24 16:35:04 10.283 2023/05/25 10:51:12 10.474
1.86%
خرید ALGOUSDT 2023/05/24 09:30:48 0.1586 2023/05/24 15:50:15 0.1571
-0.95%
خرید ZECUSDT 2023/05/22 08:07:22 31.8 2023/05/23 06:00:22 32.7
2.83%
خرید ONTUSDT 2023/05/22 07:59:33 0.2133 2023/05/22 10:58:29 0.2206
3.42%
خرید MANAUSDT 2023/05/21 08:52:08 0.4856 2023/05/21 17:44:57 0.4774
-1.69%
فروش THETAUSDT 2023/05/18 07:19:44 0.932 2023/05/20 23:37:14 0.893
4.18%
فروش ALGOUSDT 2023/05/16 12:23:39 0.1682 2023/05/16 23:52:31 0.170404
-1.31%
فروش BNBUSDT 2023/05/15 11:44:53 315 2023/05/16 03:28:19 311.08
1.24%