amir051

amir051

امیر طوسی

تاریخ عضویت 1402/01/18
-0.02
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
1
لایک
5
دنبال کننده
3
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال فارکس
علاقمند در کسب تجربه در
روانشناسی بازار
تخصص من
تریدر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
خبرهای داغ دنیا
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
8
تعداد ناموفق
8

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
خرید FILUSDT 2023/06/05 07:35:18 4.566 2023/06/05 11:35:15 4.634
1.49%
خرید ZECUSDT 2023/06/01 15:55:36 31.9 2023/06/02 03:01:51 31.35
-1.72%
خرید GALAUSDT 2023/05/31 12:23:54 0.02928 2023/06/01 21:28:51 0.03005
2.63%
خرید IOTAUSDT 2023/05/31 07:29:34 0.2008 2023/05/31 08:17:16 0.1982
-1.29%
فروش FILUSDT 2023/05/29 07:16:52 4.674 2023/05/30 12:31:40 4.765
-1.95%
فروش SOLUSDT 2023/05/29 07:12:56 20.77 2023/05/30 14:04:14 21.299
-2.55%
خرید BNBUSDT 2023/05/25 11:15:16 304.8 2023/05/28 21:53:29 309.9
1.67%
خرید HOTUSDT 2023/05/24 18:06:46 0.001587 2023/06/01 06:24:28 0.00155605
-1.95%
خرید ATOMUSDT 2023/05/24 18:05:04 10.283 2023/05/25 12:21:12 10.474
1.86%
خرید ALGOUSDT 2023/05/24 11:00:48 0.1586 2023/05/24 17:20:15 0.1571
-0.95%
خرید ZECUSDT 2023/05/22 09:37:22 31.8 2023/05/23 07:30:22 32.7
2.83%
خرید ONTUSDT 2023/05/22 09:29:33 0.2133 2023/05/22 12:28:29 0.2206
3.42%
خرید MANAUSDT 2023/05/21 10:22:08 0.4856 2023/05/21 19:14:57 0.4774
-1.69%
فروش THETAUSDT 2023/05/18 08:49:44 0.932 2023/05/21 01:07:14 0.893
4.18%
فروش ALGOUSDT 2023/05/16 13:53:39 0.1682 2023/05/17 01:22:31 0.170404
-1.31%
فروش BNBUSDT 2023/05/15 13:14:53 315 2023/05/16 04:58:19 311.08
1.24%