sajjadkhellghat

sajjadkhellghat

سجاد خلقت

تاریخ عضویت 1401/03/25
0
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
22
لایک
141
دنبال کننده
2
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
تریدر ارز دیجیتال و.....
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال بورس ایران سهام های بین المللی فارکس نفت و طلا
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال مدیریت سرمایه
تخصص من
تحلیل گر تریدر سرمایه گذار
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
فردرال رزرو
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
1
تعداد ناموفق
102

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/28 12:32:52 0.07184 2022/06/29 11:22:29 0.064656
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/28 12:32:40 66.6 2022/06/29 03:34:21 59.94
-10%
خرید SANDUSDT
binance
2022/06/28 12:32:25 1.1671 2022/06/29 11:19:20 1.05039
-10%
خرید XRPUSDT
binance
2022/06/28 12:32:12 0.3501 2022/06/30 12:55:06 0.31509
-10%
خرید BNBUSDT
binance
2022/06/28 12:32:00 237.9 2022/06/30 11:03:59 214.11
-10%
خرید FTMUSDT
binance
2022/06/28 12:31:49 0.2838 2022/06/29 17:06:54 0.25542
-10%
خرید RSRUSDT
binance
2022/06/28 12:31:33 0.00878 2022/06/29 03:04:32 0.007902
-10%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/28 12:31:17 1208.7 2022/06/30 05:51:20 1087.83
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/28 12:31:02 20895.67 2022/06/30 18:14:37 18806.1
-10%
خرید TRXUSDT
binance
2022/06/27 20:21:57 0.0679 2022/07/25 14:15:34 0.06547
-3.58%
خرید ADAUSDT
binance
2022/06/27 20:21:43 0.4921 2022/06/30 13:38:55 0.44289
-10%
خرید RSRUSDT
binance
2022/06/27 20:21:29 0.00822 2022/06/29 15:37:29 0.007398
-10%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/27 20:21:17 0.0000111 2022/06/29 03:32:45 0.00000999
-10%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/27 20:21:05 7.94 2022/06/29 11:21:50 7.146
-10%
خرید AXSUSDT
binance
2022/06/27 20:20:45 15.86 2022/06/29 20:54:47 14.274
-10%
خرید UNIUSDT
binance
2022/06/27 20:20:32 5.48 2022/06/29 02:59:14 4.932
-10%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/27 20:20:19 0.07223 2022/06/29 11:11:48 0.065007
-10%
خرید SOLUSDT
binance
2022/06/27 20:20:04 38.84 2022/06/29 10:16:58 34.956
-10%
خرید XRPUSDT
binance
2022/06/27 20:19:52 0.3538 2022/06/30 11:44:05 0.31842
-10%
خرید LINKUSDT
binance
2022/06/27 20:19:20 6.62 2022/06/30 13:39:45 5.958
-10%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/27 20:18:56 1188.05 2022/06/30 11:03:12 1069.24
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/27 20:18:24 64.3 2022/06/30 05:49:14 57.87
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/27 20:18:11 20806.53 2022/07/01 01:20:08 18725.9
-10%
خرید MANAUSDT
binance
2022/06/27 20:17:58 0.9497 2022/06/30 05:49:59 0.85473
-10%
خرید SANDUSDT
binance
2022/06/27 20:17:41 1.1898 2022/06/29 10:05:45 1.07082
-10%
خرید BNBUSDT
binance
2022/06/27 20:17:29 234.1 2022/06/30 12:07:21 210.69
-10%
خرید FTMUSDT
binance
2022/06/27 20:17:17 0.2825 2022/06/29 18:15:51 0.25425
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/27 20:16:51 64.5 2022/06/29 11:23:34 58.05
-10%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/27 20:16:37 1190.5 2022/06/30 11:01:36 1071.45
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/27 20:16:24 20832.17 2022/07/01 01:20:08 18749
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/27 10:42:12 66.2 2022/06/29 10:20:22 59.58
-10%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/27 03:26:21 0.00001126 2022/06/29 03:03:47 0.00001013
-10.04%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/27 03:25:41 7.89 2022/06/29 11:22:39 7.101
-10%
خرید SOLUSDT
binance
2022/06/27 03:25:16 39.59 2022/06/29 03:03:29 35.631
-10%
خرید ADAUSDT
binance
2022/06/27 03:24:58 0.4923 2022/06/30 13:38:55 0.44307
-10%
خرید XRPUSDT
binance
2022/06/27 03:24:32 0.3592 2022/06/29 18:15:02 0.32328
-10%
خرید BNBUSDT
binance
2022/06/27 03:23:09 234.8 2022/06/30 11:06:15 213.304
-9.16%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/27 03:22:50 1206.69 2022/06/30 05:51:20 1086.02
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/27 03:21:53 21011.99 2022/06/30 18:14:36 18910.8
-10%
خرید FTMUSDT
binance
2022/06/26 16:41:11 0.3143 2022/06/27 03:01:07 0.28287
-10%
خرید NEOUSDT
binance
2022/06/26 16:40:52 10.17 2022/06/28 22:40:10 9.153
-10%
خرید ZECUSDT
binance
2022/06/26 16:40:15 70.4 2022/06/27 20:39:21 63.36
-10%
خرید MKRUSDT
binance
2022/06/26 16:39:53 1090 2022/06/28 06:32:45 981.9
-9.92%
خرید AXSUSDT
binance
2022/06/26 16:39:34 17.8 2022/06/27 04:15:28 16.1798
-9.1%
خرید APEUSDT
binance
2022/06/26 16:39:15 5.2508 2022/06/27 03:47:54 4.72572
-10%
خرید FLOWUSDT
binance
2022/06/26 16:38:57 1.8 2022/06/29 04:26:12 1.62
-10%
خرید MANAUSDT
binance
2022/06/26 16:38:38 1.0302 2022/06/28 20:37:22 0.92718
-10%
خرید BCHUSDT
binance
2022/06/26 16:38:22 118.9 2022/06/28 22:40:25 107.01
-10%
خرید XMRUSDT
binance
2022/06/26 16:38:07 133.7 2022/06/27 22:37:53 120.33
-10%
خرید FTTUSDT
binance
2022/06/26 16:37:35 28.84 2022/06/28 22:45:53 25.956
-10%
خرید MATICUSDT
binance
2022/06/26 16:37:20 0.618 2022/06/27 04:33:51 0.5562
-10%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/26 16:36:43 0.00001194 2022/06/28 06:30:28 0.00001075
-9.97%
خرید BNBUSDT
binance
2022/06/26 16:35:53 244.2 2022/06/29 10:21:39 219.78
-10%
خرید ADAUSDT
binance
2022/06/26 16:35:42 0.5226 2022/06/29 03:04:11 0.47034
-10%
خرید FTMUSDT
binance
2022/06/26 16:35:27 0.3128 2022/06/27 03:05:46 0.28152
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/26 16:35:15 72.6 2022/06/27 03:21:57 65.975
-9.13%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/26 16:34:52 1270.7 2022/06/28 22:49:15 1156.34
-9%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/26 16:34:13 21670.13 2022/06/30 11:00:45 19719.8
-9%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/26 16:33:55 1269.58 2022/06/29 03:18:25 1148.14
-9.57%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/26 16:33:35 21661.11 2022/06/30 11:12:17 19495
-10%
خرید CTXCUSDT
binance
2022/06/26 10:36:18 0.1186 2022/06/30 11:41:00 0.10674
-10%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/26 02:04:52 1239.85 2022/06/29 23:01:58 1115.87
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/26 02:04:20 21425.3 2022/06/30 12:55:03 19282.8
-10%
خرید VETUSDT
binance
2022/06/26 01:58:53 0.02628 2022/06/29 22:56:54 0.023652
-10%
خرید HOTUSDT
binance
2022/06/26 01:57:07 0.00237 2022/06/30 05:48:55 0.0021375
-9.81%
خرید WINUSDT
binance
2022/06/26 01:55:18 0.0001194 2022/06/30 14:09:32 0.00010746
-10%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/26 01:53:08 8.08 2022/06/29 22:52:45 7.272
-10%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/26 01:52:55 8.05 2022/06/29 22:51:57 7.245
-10%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/26 01:52:41 8.06 2022/06/29 22:51:57 7.254
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/25 15:11:09 21392.45 2022/06/30 13:22:38 19256.2
-9.99%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/25 13:01:36 74 2022/06/29 01:43:15 66.6578
-9.92%
خرید AXSUSDT
binance
2022/06/25 13:00:50 18.13 2022/06/29 01:41:53 16.317
-10%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/25 13:00:24 1230.76 2022/06/29 15:49:28 1107.68
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/25 13:00:07 21462.95 2022/06/30 12:55:03 19316.7
-10%
خرید XRPBEARUSDT
binance
2022/06/24 20:04:55 548.55 2022/07/25 13:34:23 548.55
0%
خرید XRPUSDT
binance
2022/06/24 20:04:42 0.3624 2022/06/29 15:45:16 0.32643
-9.93%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/24 20:04:03 8.08 2022/06/29 04:07:40 7.281
-9.89%
خرید MANAUSDT
binance
2022/06/24 20:03:30 0.906 2022/06/30 13:22:54 0.8154
-10%
خرید MANAUSDT
binance
2022/06/24 20:03:16 0.9057 2022/06/30 13:22:54 0.81567
-9.94%
خرید SOLUSDT
binance
2022/06/24 20:02:24 40.23 2022/06/28 22:36:57 36.207
-10%
خرید SOLUSDT
binance
2022/06/24 20:02:12 40.25 2022/06/28 22:36:57 36.225
-10%
خرید SOLUSDT
binance
2022/06/24 20:01:55 40.18 2022/06/28 22:38:45 36.162
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/24 20:00:32 66.7 2022/06/29 03:17:51 60.273
-9.64%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/24 20:00:13 66.6 2022/06/29 03:19:06 60.1825
-9.64%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/24 19:59:14 0.06602 2022/07/13 04:34:08 0.059418
-10%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/24 19:58:58 0.06593 2022/07/13 04:34:08 0.059337
-10%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/24 19:58:40 0.06586 2022/07/13 04:34:08 0.059274
-10%
خرید HNTUSDT
binance
2022/06/24 19:57:13 10.63 2022/06/29 11:21:53 9.567
-10%
خرید SUSHIUSDT
binance
2022/06/24 19:56:41 1.273 2022/06/28 04:21:49 1.14734
-9.87%
خرید RSRUSDT
binance
2022/06/24 19:55:48 0.0091 2022/06/28 07:00:32 0.00819
-10%
خرید RSRUSDT
binance
2022/06/24 19:55:29 0.00911 2022/06/28 07:00:32 0.008199
-10%
خرید GMTUSDT
binance
2022/06/24 19:54:43 0.80742 2022/07/25 13:34:23 0.97746
21.06%
خرید RSRUSDT
binance
2022/06/24 19:53:54 0.00909 2022/06/28 06:54:32 0.00822645
-9.5%
خرید BELUSDT
binance
2022/06/24 19:53:12 0.918 2022/06/30 13:07:29 0.831695
-9.4%
خرید ZILUSDT
binance
2022/06/24 19:52:34 0.04485 2022/06/29 10:07:10 0.0406074
-9.46%
خرید FTMUSDT
binance
2022/06/24 19:51:41 0.2753 2022/06/30 09:53:21 0.248784
-9.63%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/24 19:50:46 1193.24 2022/06/30 11:00:46 1073.92
-10%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/24 19:50:06 20907.51 2022/06/30 18:14:36 18893
-9.64%
فروش AAVEUSDT
binance
2022/06/24 14:14:32 66.1 2022/06/24 15:45:54 67.7
-2.42%
فروش ZILUSDT
binance
2022/06/24 14:11:03 0.04561 2022/06/24 17:00:49 0.04671729
-2.43%
فروش SANDUSDT
binance
2022/06/24 12:11:01 1.0518 2022/06/24 13:00:04 1.05792
-0.58%
فروش MATICUSDT
binance
2022/06/24 12:07:19 0.593 2022/06/24 23:30:06 0.605999
-2.19%
فروش ETHUSDT
binance
2022/06/24 12:05:59 1153.27 2022/06/24 13:15:03 1158.04
-0.41%
فروش BTCUSDT
binance
2022/06/24 12:04:16 20917.62 2022/06/24 16:00:03 21151.7
-1.12%