دور دوم تورنومنت ترید 1402

ویژهرده بندی

مهدی اکبری مهدی اکبری 34.5
محمد معین غیاثی محمد معین غیاثی 15.09
محمدرضا بقائی محمدرضا بقائی 6.48
مجیدعزیزیان زرگران مجیدعزیزیان زرگران 4.45
مهدی اکبرزاده مهدی اکبرزاده 3.79
امیر ارمغانی امیر ارمغانی 3.72
مهرداد کرمانی مهرداد کرمانی 2.71
مجتبی ابوالحسنی مجتبی ابوالحسنی 2.07
حسن احمدزاده حسن احمدزاده 2
عباس نوروزی عباس نوروزی 1.98
احمد حسینی احمد حسینی 1.56
مرجان ملک محمدی مرجان ملک محمدی 1.51
قاسم اسحاقی قاسم اسحاقی 1.44
مهدی عرب اسدی مهدی عرب اسدی 1.05
مجتبی بیغم خراسانی مجتبی بیغم خراسانی 1.01
وحیدزلقی وحیدزلقی 0.94
سید میلاد عبداله زاده سید میلاد عبداله زاده 0.78
سمانه قهرمانی سمانه قهرمانی 0.71
علی اعتماد علی اعتماد 0.56
مصطفی کاویان مصطفی کاویان 0.52
جعفر پاکباز جعفر پاکباز 0.46
سید مرتضی عبودی سید مرتضی عبودی 0.42
وحید عبدلی اعظمی وحید عبدلی اعظمی 0.35
مسعودرضایی مسعودرضایی 0.3
مرتضی مبارکی مرتضی مبارکی 0.3
ساسان صفائي ساسان صفائي 0.3
سامان گویلی کیلانه سامان گویلی کیلانه 0.29
آیتک جلوسیان آیتک جلوسیان 0.27
ارسلان اسپید ارسلان اسپید 0.26
بیستون احمدزاده بیستون احمدزاده 0.16
عبدالرسول جهانبخش عبدالرسول جهانبخش 0.15
امیرسام زرافشان امیرسام زرافشان 0.14
احسان امیری شهبازی احسان امیری شهبازی 0.14
بویاتقیان بویاتقیان 0.13
علی اکبر کامیاب علی اکبر کامیاب 0.1
اشکان احمدیان اشکان احمدیان 0.08
مهدی نوربخش مهدی نوربخش 0.07
مهشید عیدی وندی مهشید عیدی وندی 0.07
امید کاوری امید کاوری 0.07
حامد نقوی حامد نقوی 0.06
علی صیادی علی صیادی 0.02
محمد محمد 0.01
جابر بهادری جابر بهادری 0.01
حسين محمدنژاد حسين محمدنژاد 0.01
کسری مهدوی کسری مهدوی 0
پریسا سالکی پریسا سالکی 0
میلاد بیرجندی میلاد بیرجندی 0
رادین اکبری رادین اکبری 0
حسن نعمتی حسن نعمتی 0
نوید موسوی پور نوید موسوی پور 0