farzin1368

farzin1368

فرزین حسین ابادی

تاریخ عضویت 1402/01/24
0
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
0
لایک
12
دنبال کننده
0
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال فاندمنتال
تخصص من
تریدر سرمایه گذار
مدت فعالیت در بازارهای مالی
6 ماه تا 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بین 7 تا 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
فردرال رزرو خبرهای داغ دنیا توئیت های افراد صاحب نام
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
18
تعداد ناموفق
20

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
خرید ALPHAUSDT 2023/05/16 05:32:08 0.0999 2023/05/17 03:38:34 0.101898
2%
خرید XRPUSDT 2023/04/29 17:22:50 0.4799 2023/05/01 21:16:00 0.455905
-5%
خرید LTCUSDT 2023/04/29 17:21:10 90.85 2023/05/01 18:14:13 86.279
-5.03%
خرید XLMUSDT 2023/04/29 17:15:35 0.0951 2023/05/03 21:32:02 0.0927
-2.52%
خرید 1INCHUSDT 2023/04/26 16:20:57 0.504 2023/04/26 21:39:32 0.47785
-5.19%
خرید DEXEUSDT 2023/04/26 15:19:19 3.276 2023/04/26 21:33:12 3.17869
-2.97%
فروش XAG 2023/04/25 04:59:30 25.11400032 2023/04/25 05:15:18 25.13500023
-0.08%
خرید ICPUSDT 2023/04/24 19:53:46 5.391 2023/04/26 16:03:37 5.664
5.06%
خرید DEXEUSDT 2023/04/23 19:47:54 3.01 2023/04/25 18:53:10 3.125
3.82%
خرید ASRUSDT 2023/04/22 21:23:49 3.071 2023/05/03 21:32:02 2.922
-4.85%
خرید XVGUSDT 2023/04/22 21:17:35 0.002393 2023/04/26 22:05:51 0.0021988
-8.12%
خرید DYDXUSDT 2023/04/22 20:30:19 2.504 2023/04/23 17:13:47 2.42888
-3%
خرید XLMUSDT 2023/04/22 06:31:14 0.0931 2023/04/22 20:27:49 0.0951
2.15%
فروش BATUSDT 2023/04/20 20:02:46 0.2511 2023/04/21 05:15:48 0.2563
-2.07%
فروش AUDCHF 2023/04/20 19:44:13 0.60347998 2023/04/20 19:52:59 0.60360003
-0.02%
خرید ZRXUSDT 2023/04/20 15:21:17 0.2812 2023/04/20 18:01:09 0.273249
-2.83%
خرید 1INCHUSDT 2023/04/19 06:57:19 0.562 2023/04/19 10:20:36 0.537
-4.45%
فروش XAG 2023/04/18 08:34:18 25.05900002 2023/04/18 09:15:30 25.1066
-0.19%
خرید BAKEUSDT 2023/04/17 07:40:14 0.2233 2023/04/18 22:28:29 0.2281
2.15%
خرید ADXUSDT 2023/04/17 07:27:33 0.2458 2023/04/17 15:47:17 0.226136
-8%
فروش UNFIUSDT 2023/04/17 06:03:42 5.644 2023/04/17 11:54:44 5.563
1.44%
خرید MKRUSDT 2023/04/16 19:51:56 787 2023/04/17 04:39:46 799
1.52%
خرید BAKEUSDT 2023/04/15 17:34:33 0.217 2023/04/17 04:40:14 0.2272
4.7%
خرید ALGOUSDT 2023/04/15 17:22:50 0.2295 2023/04/17 04:40:25 0.2306
0.48%
خرید ZRXUSDT 2023/04/15 17:12:30 0.2949 2023/04/17 04:40:33 0.3012
2.14%
خرید DATAUSDT 2023/04/14 19:36:28 0.03899 2023/04/17 04:40:45 0.041
5.16%
فروش DATAUSDT 2023/04/14 19:32:13 0.03889 2023/04/17 04:41:53 0.04114
-5.79%
خرید ADXUSDT 2023/04/14 19:25:06 0.1954 2023/04/16 19:25:42 0.23436
19.94%
خرید ADXUSDT 2023/04/14 19:20:28 0.1948 2023/04/16 19:24:59 0.221616
13.77%
فروش TSL 2023/04/14 18:42:28 183.08000183 2023/04/17 04:42:08 184.99000549
-1.04%
خرید FETUSDT 2023/04/14 17:53:50 0.3935 2023/04/14 18:01:27 0.387688
-1.48%
خرید SUPERUSDT 2023/04/14 17:49:06 0.1432 2023/04/15 17:06:51 0.1443
0.77%
خرید FILUSDT 2023/04/14 17:41:07 6.004 2023/04/15 17:08:03 6.153
2.48%
خرید ALGOUSDT 2023/04/14 17:35:03 0.2221 2023/04/17 04:39:29 0.2303
3.69%
خرید ACMUSDT 2023/04/14 17:27:27 2.951 2023/04/17 04:41:04 2.975
0.81%
خرید UNIUSDT 2023/04/14 17:18:41 6.234 2023/04/15 17:33:22 6.29
0.9%
خرید SXPUSDT 2023/04/14 17:03:49 0.6643 2023/04/14 17:24:53 0.65317
-1.68%
فروش ACAUSDT 2023/04/14 16:52:21 0.1022 2023/04/14 16:54:07 0.1023
-0.1%