jamal123

jamal123

محمود بهاری بابادی

تاریخ عضویت 1402/01/25
0.17
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
0
لایک
5
دنبال کننده
0
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال
علاقمند در کسب تجربه در
روانشناسی فردی روانشناسی بازار
تخصص من
سرمایه گذار
مدت فعالیت در بازارهای مالی
6 ماه تا 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بین 3 تا 7 ساعت
علاقه مند به خبرهای
فردرال رزرو
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
3
تعداد ناموفق
7

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
فروش MANAUSDT 2023/04/14 20:29:58 0.6235 2023/04/18 02:36:56 0.68
-9.06%
فروش MANAUSDT 2023/04/14 20:29:49 0.6235 2023/04/18 02:36:56 0.68
-9.06%
فروش KAVAUSDT 2023/04/14 20:28:27 0.94 2023/04/18 04:45:45 0.9
4.26%
فروش BNBUSDT 2023/04/14 20:25:57 324.6 2023/04/17 06:07:52 350
-7.83%
فروش ETHUSDT 2023/04/14 20:24:33 2057.78 2023/06/05 19:16:57 1852.002
10%
فروش DYDXUSDT 2023/04/14 20:22:45 2.619 2023/04/15 14:50:48 2.81
-7.29%
فروش DYDXUSDT 2023/04/14 20:22:45 2.619 2023/04/15 14:50:48 2.81
-7.29%
فروش DYDXUSDT 2023/04/14 20:22:22 2.616 2023/04/15 14:48:28 2.8
-7.03%
فروش DYDXUSDT 2023/04/14 20:19:37 2.614 2023/04/15 14:48:28 2.8
-7.12%
فروش BTCUSDT 2023/04/14 20:17:57 30080.01 2023/05/12 22:55:55 26000
13.56%