mhapour

mhapour

محمد حسین افشاری پور

تاریخ عضویت 1401/03/17 کرمان،جیرفت
0
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
327
لایک
982
دنبال کننده
7
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
کارشناس پروتز های دندانی می تونید من رو در اینستاگرام با آیدی land_of_crypto فالو کنید<br /> مرسی که با فالو کردن هاتون دارید منو ۱۰۰۰ تایی می کنید :)
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال نفت و طلا
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال فاندمنتال مدیریت سرمایه
تخصص من
مبتدی
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بین 3 تا 7 ساعت
علاقه مند به خبرهای
خبرهای داغ دنیا
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
98
تعداد ناموفق
56

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
فروش ADAUSDT
binance
2022/07/15 19:14:18 0.4404 2022/07/18 15:15:29 0.48444
-10%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/07/15 19:13:55 92.1 2022/07/15 20:12:03 89.337
-3%
فروش 1INCHUSDT
binance
2022/07/15 19:13:36 0.66 2022/07/17 11:11:33 0.6798
-3%
خرید NBTUSDT
binance
2022/07/04 07:10:12 0.00864 2022/07/12 14:38:50 0.007776
-10%
فروش VIDTUSDT
binance
2022/07/04 07:07:14 0.1844 2022/07/06 14:42:56 0.19362
-5%
فروش NMRUSDT
binance
2022/07/04 06:58:37 17.39 2022/07/04 10:13:37 18.3465
-5.5%
فروش BURGERUSDT
binance
2022/07/04 06:56:26 0.944 2022/07/04 15:02:10 1.0384
-10%
فروش XTZUSDT
binance
2022/07/04 00:36:01 1.459 2022/07/04 19:35:32 1.521
-4.25%
فروش RUNEUSDT
binance
2022/07/04 00:35:31 1.898 2022/07/04 04:45:36 1.96804
-3.69%
فروش AXSUSDT
binance
2022/07/04 00:34:54 14.38 2022/07/05 04:18:37 14.94
-3.89%
فروش AVAXUSDT
binance
2022/07/04 00:34:21 16.52 2022/07/05 02:07:11 17.7094
-7.2%
فروش SOLUSDT
binance
2022/07/04 00:33:20 33.52 2022/07/05 02:06:57 35.5886
-6.17%
فروش LUNAUSDT
binance
2022/07/04 00:32:30 2.1553 2022/07/08 04:56:31 2.27126
-5.38%
فروش ETCUSDT
binance
2022/07/04 00:31:55 14.87 2022/07/05 09:53:50 15.4797
-4.1%
فروش EOSUSDT
binance
2022/07/04 00:31:13 0.944 2022/07/04 16:32:58 0.95901
-1.59%
فروش ETHUSDT
binance
2022/07/04 00:30:40 1078.82 2022/07/04 22:00:09 1125.96
-4.37%
فروش TRXUSDT
binance
2022/07/04 00:29:57 0.0651 2022/07/04 06:31:08 0.0670595
-3.01%
فروش BNBUSDT
binance
2022/07/04 00:29:04 218.8 2022/07/05 03:04:15 229.897
-5.07%
فروش FORTHUSDT
binance
2022/07/03 21:10:16 3.47 2022/07/06 12:19:54 3.62962
-4.6%
فروش XTZUSDT
binance
2022/07/03 20:58:02 1.42 2022/07/04 19:35:32 1.521
-7.11%
فروش RUNEUSDT
binance
2022/07/03 20:57:24 1.809 2022/07/04 04:45:36 1.96801
-8.79%
فروش LUNAUSDT
binance
2022/07/03 20:56:35 2.0989 2022/07/08 04:56:31 2.2712
-8.21%
فروش ETCUSDT
binance
2022/07/03 20:55:54 14.53 2022/07/05 09:53:50 15.48
-6.54%
فروش ETHUSDT
binance
2022/07/03 20:54:49 1056.15 2022/07/04 22:00:09 1126.04
-6.62%
فروش AXSUSDT
binance
2022/07/03 19:15:43 13.72 2022/07/05 04:18:37 14.94
-8.89%
فروش AVAXUSDT
binance
2022/07/03 19:15:03 16.01 2022/07/05 02:07:11 17.611
-10%
فروش SOLUSDT
binance
2022/07/03 19:13:52 32.44 2022/07/05 02:06:57 35.5899
-9.71%
فروش EOSUSDT
binance
2022/07/03 19:12:36 0.921 2022/07/04 16:32:58 0.959037
-4.13%
فروش TRXUSDT
binance
2022/07/03 19:11:26 0.06323 2022/07/04 06:31:08 0.06706
-6.06%
خرید LINKUSDT
binance
2022/07/03 14:44:55 6.1 2022/07/04 00:02:56 6.161
1%
فروش DOTUSDT
binance
2022/07/03 09:02:17 6.79 2022/07/04 00:31:20 6.91901
-1.9%
خرید XRPDOWNUSDT
binance
2022/06/30 16:42:13 0.0014617 2022/06/30 23:25:55 0.00134476
-8%
خرید TRXDOWNUSDT
binance
2022/06/30 16:41:37 1.599 2022/06/30 18:13:22 1.63738
2.4%
خرید LINKDOWNUSDT
binance
2022/06/30 16:41:09 0.016113 2022/06/30 18:14:51 0.0164836
2.3%
فروش ADAUPUSDT
binance
2022/06/30 16:40:44 0.856 2022/07/01 04:22:57 0.92448
-8%
فروش DOTUPUSDT
binance
2022/06/30 16:40:10 0.1952 2022/06/30 18:14:57 0.191296
2%
خرید DOTDOWNUSDT
binance
2022/06/30 16:39:48 25.512 2022/06/30 18:14:57 25.9937
1.89%
خرید XRPDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:38:09 0.001456 2022/06/30 23:25:55 0.00133952
-8%
خرید TRXDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:37:34 1.581 2022/06/30 17:41:03 1.61736
2.3%
خرید ETHDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:37:07 2.9434 2022/06/30 15:18:28 3.0111
2.3%
خرید BTCDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:36:33 0.048295 2022/06/30 18:13:16 0.0494058
2.3%
خرید BNBDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:35:52 0.10813 2022/07/01 04:21:24 0.0994888
-7.99%
خرید ADADOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:35:16 0.006754 2022/06/30 15:16:43 0.00690934
2.3%
فروش ADAUPUSDT
binance
2022/06/30 14:34:15 0.872 2022/06/30 15:18:29 0.85456
2%
فروش LINKUPUSDT
binance
2022/06/30 14:33:31 0.00926 2022/06/30 15:08:38 0.0090748
2%
فروش ETHUPUSDT
binance
2022/06/30 14:32:51 2.29 2022/06/30 15:18:28 2.2442
2%
خرید BTCUPUSDT
binance
2022/06/30 14:32:25 4.204 2022/07/01 04:19:48 4.30069
2.3%
فروش BNBUPUSDT
binance
2022/06/30 14:32:01 20.07 2022/06/30 15:16:44 19.6084
2.3%
خرید LINKDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:31:20 0.016068 2022/06/30 15:13:15 0.0164376
2.3%
فروش DOTUPUSDT
binance
2022/06/30 14:30:56 0.1974 2022/06/30 15:18:33 0.193153
2.15%
خرید DOTDOWNUSDT
binance
2022/06/30 14:30:31 25.228 2022/06/30 15:18:33 25.8082
2.3%
خرید LINKUPUSDT
binance
2022/06/30 09:04:36 0.01008 2022/06/30 11:01:02 0.0096768
-4%
خرید LINKDOWNUSDT
binance
2022/06/30 09:04:19 0.01464 2022/06/30 09:26:04 0.0149328
2%
فروش TRXUPUSDT
binance
2022/06/30 09:03:56 0.05416 2022/06/30 11:01:58 0.052806
2.5%
خرید TRXDOWNUSDT
binance
2022/06/30 09:03:14 1.507 2022/06/30 11:01:06 1.54467
2.5%
فروش BCHUSDT
binance
2022/06/29 20:31:29 105.9 2022/06/30 12:55:15 99.6636
5.89%
فروش BCHUSDT
binance
2022/06/29 20:31:29 105.9 2022/06/30 12:55:15 99.6636
5.89%
فروش ETHUPUSDT
binance
2022/06/29 16:23:01 2.591 2022/06/29 18:13:31 2.53918
2%
فروش ADAUPUSDT
binance
2022/06/29 16:21:56 0.958 2022/06/29 18:15:17 0.93884
2%
فروش TRXUPUSDT
binance
2022/06/29 16:21:27 0.05502 2022/06/29 17:14:57 0.0539196
2%
خرید XRPDOWNUSDT
binance
2022/06/29 16:20:30 0.0013407 2022/06/29 18:15:23 0.00136751
2%
خرید XRPDOWNUSDT
binance
2022/06/29 16:19:59 0.0013374 2022/06/29 18:15:23 0.00136415
2%
فروش XRPUPUSDT
binance
2022/06/29 16:19:13 0.1107 2022/06/29 17:08:42 0.108486
2%
فروش XRPUPUSDT
binance
2022/06/29 16:18:27 0.111 2022/06/29 17:07:06 0.10878
2%
خرید TRXDOWNUSDT
binance
2022/06/29 09:03:22 1.485 2022/06/29 10:17:05 1.5147
2%
فروش TRXUPUSDT
binance
2022/06/29 09:03:02 0.05493 2022/06/29 10:20:20 0.0538314
2%
خرید LINKDOWNUSDT
binance
2022/06/29 09:02:33 0.013566 2022/06/29 10:03:08 0.013975
3.01%
خرید XRPDOWNUSDT
binance
2022/06/29 09:02:04 0.0012856 2022/06/29 11:16:54 0.00131131
2%
فروش XRPUPUSDT
binance
2022/06/29 09:00:34 0.1179 2022/06/29 11:08:43 0.115542
2%
فروش LINKUPUSDT
binance
2022/06/29 09:00:08 0.01066 2022/06/29 10:05:41 0.0104468
2%
خرید BNBUPUSDT
binance
2022/06/28 22:53:21 27.79 2022/06/28 22:56:03 27.651
-0.5%
فروش BNBDOWNUSDT
binance
2022/06/28 22:53:03 0.086 2022/06/28 22:54:20 0.08643
-0.5%
خرید DOTUPUSDT
binance
2022/06/28 22:52:37 0.2374 2022/06/28 23:17:13 0.239774
1%
خرید ETHUPUSDT
binance
2022/06/28 22:51:47 2.76 2022/06/28 23:10:09 2.77952
0.71%
خرید ADAUPUSDT
binance
2022/06/28 20:00:07 1.014 2022/06/30 11:01:01 0.9126
-10%
فروش ETHDOWNUSDT
binance
2022/06/28 18:58:17 1.9545 2022/06/28 19:02:52 1.9788
-1.24%
خرید BTCDOWNUSDT
binance
2022/06/27 23:19:27 0.038153 2022/06/28 00:41:28 0.037595
-1.46%
فروش BTCUPUSDT
binance
2022/06/27 23:18:09 5.026 2022/06/28 00:41:28 5.069
-0.86%
خرید BNBDOWNUSDT
binance
2022/06/27 21:47:42 0.0853 2022/06/27 22:47:13 0.0844606
-0.98%
فروش BNBUPUSDT
binance
2022/06/27 21:46:13 27.9 2022/06/27 22:53:13 28.1635
-0.94%
فروش ETHUPUSDT
binance
2022/06/27 21:45:07 2.878 2022/06/27 22:38:03 2.84059
1.3%
خرید ETHDOWNUSDT
binance
2022/06/27 21:43:52 2.0855 2022/06/27 22:38:52 2.14389
2.8%
فروش XRPUPUSDT
binance
2022/06/27 21:28:29 0.134 2022/06/27 22:38:08 0.13132
2%
فروش RUNEUSDT
binance
2022/06/27 15:35:17 2.205 2022/07/08 00:13:06 2.4255
-10%
فروش BCHUSDT
binance
2022/06/27 15:33:03 116.6 2022/07/19 20:33:01 125.928
-8%
فروش TRXUSDT
binance
2022/06/27 15:28:01 0.06991 2022/07/25 14:15:34 0.06547
6.35%
خرید TRXDOWNUSDT
binance
2022/06/27 15:27:35 1.375 2022/07/05 04:44:13 1.2925
-6%
فروش TRXUPUSDT
binance
2022/06/27 15:27:06 0.06443 2022/07/09 13:07:44 0.0684336
-6.21%
فروش EOSUSDT
binance
2022/06/27 10:26:35 1.006 2022/06/27 18:13:23 0.99594
1%
فروش EOSUPUSDT
binance
2022/06/27 10:26:14 0.2113 2022/07/25 14:16:30 0.2113
0%
فروش EOSBULLUSDT
binance
2022/06/27 10:25:34 3.85 2022/07/25 14:15:54 3.85
0%
خرید EOSDOWNUSDT
binance
2022/06/27 10:25:04 0.0003665 2022/07/25 14:16:30 0.0003665
0%
فروش XRPUPUSDT
binance
2022/06/27 10:24:20 0.1408 2022/06/27 11:24:15 0.143616
-2%
خرید XRPDOWNUSDT
binance
2022/06/27 10:23:48 0.0011224 2022/06/27 10:48:29 0.00111679
-0.5%
فروش XRPBULLUSDT
binance
2022/06/27 10:23:13 8.74 2022/07/25 14:15:54 8.74
0%
خرید XRPBEARUSDT
binance
2022/06/27 10:22:41 548.55 2022/07/25 14:15:54 548.55
0%
خرید EOSBEARUSDT
binance
2022/06/27 10:21:51 30.21 2022/07/25 14:15:54 30.21
0%
فروش XRPUSDT
binance
2022/06/27 09:58:52 0.3602 2022/06/28 06:21:45 0.3478
3.44%
فروش YGGUSDT
binance
2022/06/27 09:45:45 0.6948 2022/06/27 09:46:00 0.694
0.12%
خرید SPELLUSDT
binance
2022/06/26 12:37:07 0.00084 2022/06/30 02:15:11 0.00096
14.29%
فروش STORJUSDT
binance
2022/06/26 11:05:39 0.9254 2022/06/30 01:38:16 0.855
7.61%
فروش IDEXUSDT
binance
2022/06/26 10:06:32 0.07916 2022/06/30 01:13:35 0.0772602
2.4%
فروش RAYUSDT
binance
2022/06/26 08:02:49 0.759 2022/06/30 00:39:16 0.75
1.19%
فروش POLSUSDT
binance
2022/06/26 07:59:44 0.554 2022/06/27 14:03:59 0.54
2.53%
فروش JUVUSDT
binance
2022/06/26 07:58:07 4.03 2022/06/27 14:03:47 3.95
1.99%
فروش HIVEUSDT
binance
2022/06/26 07:55:53 0.4121 2022/06/27 14:03:23 0.407
1.24%
خرید FIDAUSDT
binance
2022/06/26 07:54:21 0.37 2022/06/27 14:03:11 0.38
2.7%
فروش DGBUSDT
binance
2022/06/26 07:53:21 0.0113 2022/06/27 14:02:57 0.01108
1.95%
فروش COCOSUSDT
binance
2022/06/26 07:51:35 0.7208 2022/06/27 14:02:38 0.714
0.94%
فروش DFUSDT
binance
2022/06/26 07:50:49 0.0386 2022/06/27 14:02:30 0.0382
1.04%
فروش BONDUSDT
binance
2022/06/26 07:49:19 2.99 2022/06/27 14:02:14 2.88
3.68%
فروش REQUSDT
binance
2022/06/26 07:33:18 0.0996 2022/06/27 13:59:51 0.0970004
2.61%
خرید COMPUSDT
binance
2022/06/26 07:31:40 51.7 2022/06/27 13:59:34 52.8
2.13%
فروش KP3RUSDT
binance
2022/06/26 07:27:55 145.6 2022/06/26 07:57:31 139
4.53%
فروش WNXMUSDT
binance
2022/06/26 07:27:00 17.63 2022/06/26 07:57:31 16.2
8.11%
فروش FARMUSDT
binance
2022/06/26 07:26:03 45.8 2022/06/26 07:57:31 44.5
2.84%
فروش YFIUSDT
binance
2022/06/26 07:24:20 7220.64 2022/06/26 07:57:30 6900
4.44%
فروش YFIIUSDT
binance
2022/06/26 07:23:21 2081 2022/06/26 07:57:29 1300
37.53%
فروش ALCXUSDT
binance
2022/06/26 07:21:34 27.8 2022/06/26 07:57:29 27.1
2.52%
خرید GLMRUSDT
binance
2022/06/26 07:19:46 0.6999 2022/06/26 07:57:28 0.72
2.87%
خرید TRUUSDT
binance
2022/06/26 07:18:25 0.0762 2022/06/26 07:57:28 0.08
4.99%
خرید BELUSDT
binance
2022/06/26 07:16:35 0.922 2022/06/26 07:57:27 0.995
7.92%
خرید DNTUSDT
binance
2022/06/26 07:15:33 0.0449 2022/06/26 07:57:27 0.05
11.36%
خرید YGGUSDT
binance
2022/06/26 07:14:01 0.6239 2022/06/26 07:57:26 0.685
9.79%
خرید REIUSDT
binance
2022/06/26 07:10:29 0.0368 2022/06/26 07:57:25 0.0392
6.52%
خرید GMTUSDT
binance
2022/06/26 07:04:34 0.94445 2022/06/26 07:57:23 1
5.88%
خرید GBPJPY 2022/06/26 06:36:51 165.901 2022/06/27 05:09:26 165.619
-0.17%
خرید FTMUSDT
binance
2022/06/25 22:59:20 0.2926 2022/06/29 19:50:52 0.280896
-4%
خرید NEARUSDT
binance
2022/06/25 21:57:07 4.043 2022/06/29 18:40:50 3.6387
-10%
فروش LTCUSDT
binance
2022/06/25 12:26:42 56.99 2022/06/25 20:04:25 56.0103
1.72%
فروش AAP 2022/06/25 10:20:26 141.81 2022/06/28 22:44:22 138.34
2.45%
خرید XAG 2022/06/25 09:53:59 21.126 2022/06/30 16:11:38 20.3
-3.91%
خرید SNXUSDT
binance
2022/06/25 00:17:18 3.044 2022/06/25 00:35:14 3.07444
1%
خرید UNIUSDT
binance
2022/06/25 00:16:10 5.47 2022/06/25 00:50:12 5.5247
1%
خرید WAVESUSDT
binance
2022/06/25 00:15:34 6.41 2022/06/25 01:50:10 6.464
0.84%
خرید XTZUSDT
binance
2022/06/25 00:14:56 1.504 2022/06/25 00:35:13 1.51904
1%
خرید ZILUSDT
binance
2022/06/25 00:14:23 0.04598 2022/06/25 00:50:11 0.0464398
1%
خرید IOTAUSDT
binance
2022/06/25 00:13:46 0.3067 2022/06/25 00:50:11 0.309767
1%
خرید LINKUSDT
binance
2022/06/25 00:13:03 7.21 2022/06/25 02:05:11 7.2922
1.14%
خرید EGLDUSDT
binance
2022/06/25 00:12:07 62.44 2022/06/25 00:50:10 63.0644
1%
خرید DENTUSDT
binance
2022/06/25 00:11:37 0.000975 2022/06/25 00:35:11 0.00098475
1%
خرید DYDXUSDT
binance
2022/06/25 00:11:05 1.543 2022/06/25 00:35:11 1.55843
1%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/25 00:10:33 0.06693 2022/06/25 01:50:08 0.0675993
1%
خرید CHZUSDT
binance
2022/06/25 00:09:28 0.1013 2022/06/25 02:05:10 0.102313
1%
خرید BATUSDT
binance
2022/06/25 00:08:49 0.4335 2022/06/25 00:50:09 0.438037
1.05%
خرید ATOMUSDT
binance
2022/06/25 00:08:17 8.1 2022/06/25 00:35:10 8.181
1%
خرید NEARUSDT
binance
2022/06/25 00:07:42 3.84 2022/06/25 00:35:10 3.8784
1%
خرید ALGOUSDT
binance
2022/06/25 00:07:04 0.3513 2022/06/25 00:50:08 0.354712
0.97%
خرید KNCUSDT
binance
2022/06/25 00:05:32 1.456 2022/06/25 02:50:19 1.47056
1%
خرید BNBUSDT
binance
2022/06/25 00:04:37 238.1 2022/06/25 02:20:13 240.481
1%
خرید DOTUSDT
binance
2022/06/25 00:04:12 8.11 2022/06/25 00:35:09 8.2012
1.12%
خرید ADAUSDT
binance
2022/06/25 00:03:52 0.4996 2022/06/25 00:35:09 0.504697
1.02%
خرید SOLUSDT
binance
2022/06/24 23:18:01 40.26 2022/06/25 00:34:52 41.35
2.71%
خرید KDAUSDT
binance
2022/06/24 16:49:33 1.772 2022/06/29 03:33:46 1.6107
-9.1%
خرید KDAUSDT
binance
2022/06/24 16:49:12 1.774 2022/06/29 04:08:00 1.5993
-9.85%
خرید KDAUSDT
binance
2022/06/24 16:48:46 1.777 2022/06/28 22:41:49 1.61525
-9.1%
فروش EOSUSDT
binance
2022/06/24 16:15:18 1.012 2022/06/24 19:16:28 1.00188
1%
خرید NFX 2022/06/24 14:58:23 181.60001 2022/07/25 13:34:22 220.55
21.45%
فروش ONEUSDT
binance
2022/06/24 13:21:26 0.02437 2022/06/24 14:00:29 0.024
1.52%
فروش AVAXUSDT
binance
2022/06/24 12:26:03 19.26 2022/06/24 13:00:09 19.0685
0.99%