savara66

savara66

شاهین وزارش

تاریخ عضویت 1401/03/25 تهران
-940
امتیاز
0
تحلیل
7
لایک
348
دنبال کننده
0
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
سهام های بین المللی فارکس نفت و طلا
علاقمند در کسب تجربه در
روانشناسی بازار روانشناسی فردی مدیریت سرمایه
تخصص من
تحلیل گر تریدر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بین 7 تا 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
تقویم اقتصادی خبرهای داغ دنیا فردرال رزرو
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
5
تعداد ناموفق
14

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
فروش DOW 2022/06/30 19:01:13 30551.80078 2022/06/30 19:02:45 30563.9
-0.04%
فروش DOW 2022/06/30 19:00:55 30546.80078 2022/06/30 19:02:45 30562.4
-0.05%
فروش DOW 2022/06/30 19:00:34 30525.80078 2022/06/30 19:02:45 30563
-0.12%
فروش XAU 2022/06/30 18:52:48 1814.10999 2022/07/01 08:20:08 1801.7
0.68%
فروش XAU 2022/06/30 18:49:19 1814.25 2022/07/01 08:20:08 1801.7
0.69%
فروش XAU 2022/06/30 18:48:32 1814.34998 2022/07/01 08:20:08 1801.7
0.7%
خرید XAU 2022/06/28 10:40:56 1827.55005 2022/06/28 14:26:01 1824.57
-0.16%
خرید DOW 2022/06/28 10:34:53 31482.44922 2022/06/28 11:43:06 31673
0.61%
فروش XAU 2022/06/28 10:11:12 1825.55005 2022/06/28 10:38:27 1827.1
-0.08%
خرید XAU 2022/06/27 11:28:23 1837.29004 2022/06/27 12:07:52 1836.01
-0.07%
خرید XAU 2022/06/27 11:19:05 1836.30005 2022/06/27 12:28:12 1835.4
-0.05%
خرید XAU 2022/06/27 11:08:56 1836.39001 2022/06/27 11:13:34 1835.68
-0.04%
فروش XAU 2022/06/24 18:34:36 1825.54004 2022/06/24 20:02:23 1830.3
-0.26%
فروش XAU 2022/06/24 18:18:26 1824.40002 2022/06/24 18:32:17 1827.27
-0.16%
فروش XAU 2022/06/24 18:10:57 1823.45996 2022/06/24 18:17:14 1826.09
-0.14%
خرید XAU 2022/06/24 17:57:40 1825.89001 2022/06/24 18:17:09 1824.33
-0.09%
خرید DOW 2022/06/24 17:55:52 30935.05078 2022/06/24 18:32:09 31104.6
0.55%
خرید XAU 2022/06/24 12:40:34 1828.97998 2022/06/24 13:00:13 1828.41
-0.03%
فروش DOW 2022/06/24 12:37:36 30835.5 2022/06/24 14:45:15 30926.9
-0.3%