سیگنال ها

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
27431.12
حد سود
27829
حد ضرر
27209.89

-0.81%

فروش XAU
قیمت ورود
2015.97998047
حد سود
2006.781
حد ضرر
2021.954

0.46%