mohammadsaqqezi26

mohammadsaqqezi26

محمد لطفی زاده

تاریخ عضویت 1401/03/25 ایران - کردستان - سقز
0
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
11
لایک
245
دنبال کننده
2
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
محمد لطفی زاده هستم طراح وب و سئو سایت
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال بورس ایران
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال روانشناسی بازار روانشناسی فردی فاندمنتال مدیریت سرمایه
تخصص من
تحلیل گر تریدر سرمایه گذار محقق و توسعه گر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بین 3 تا 7 ساعت
علاقه مند به خبرهای
تقویم اقتصادی خبرهای داغ دنیا فردرال رزرو
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
5
تعداد ناموفق
52

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
خرید SANDUSDT
binance
2022/07/20 10:45:38 1.4726 2022/07/21 00:38:46 1.34007
-9%
خرید TRXUSDT
binance
2022/07/20 10:44:36 0.07013 2022/07/25 14:16:09 0.06547
-6.64%
خرید SLPUSDT
binance
2022/07/20 09:24:36 0.00433 2022/07/25 14:16:43 0.00421
-2.77%
خرید APEUSDT
binance
2022/07/20 09:14:45 6.0816 2022/07/25 14:17:20 6.3577
4.54%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/07/20 08:57:43 0.0701 2022/07/25 14:15:45 0.06516
-7.05%
خرید ETHUSDT
binance
2022/07/20 08:57:12 1554.67 2022/07/25 14:15:12 1536
-1.2%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/07/20 08:56:48 0.00001235 2022/07/23 22:36:50 0.00001136
-8.02%
خرید BTCUSDT
binance
2022/07/19 21:35:14 23226.58 2022/07/25 14:15:11 22044.37
-5.09%
خرید WAVESUSDT
binance
2022/06/28 13:43:01 5.85 2022/06/28 14:13:20 5.8014
-0.83%
خرید LINAUSDT
binance
2022/06/28 13:41:22 0.00872 2022/06/28 14:12:04 0.0086328
-1%
خرید TRXUSDT
binance
2022/06/28 13:38:11 0.0676 2022/06/28 19:18:50 0.0668844
-1.06%
فروش DOGEUSDT
binance
2022/06/28 13:37:01 0.07274 2022/06/28 13:38:07 0.0727764
-0.05%
خرید AVAUSDT
binance
2022/06/28 13:34:47 0.578 2022/06/28 15:39:26 0.57222
-1%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/28 13:33:23 0.00001107 2022/06/28 14:38:29 0.00001093
-1.26%
خرید SLPUSDT
binance
2022/06/28 13:32:13 0.00416 2022/06/28 15:15:36 0.0041184
-1%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/28 13:31:33 21126.9 2022/06/28 15:37:16 20941.5
-0.88%
خرید BNBUSDT
binance
2022/06/26 22:31:15 237.8 2022/06/27 03:01:01 235.224
-1.08%
خرید APEUSDT
binance
2022/06/26 22:29:34 4.9764 2022/06/26 22:52:05 4.92575
-1.02%
خرید GMTUSDT
binance
2022/06/26 22:28:47 0.98978 2022/06/26 22:52:05 0.979882
-1%
خرید ZILUSDT
binance
2022/06/26 22:25:38 0.04744 2022/06/26 22:48:46 0.0469557
-1.02%
خرید ADAUSDT
binance
2022/06/26 22:23:32 0.5034 2022/06/26 22:48:26 0.498861
-0.9%
خرید TRXUSDT
binance
2022/06/26 22:22:08 0.06444 2022/06/27 01:18:36 0.0656644
1.9%
خرید AAVEUSDT
binance
2022/06/26 22:20:06 68.6 2022/06/26 22:45:27 67.914
-1%
خرید LUNAUSDT
binance
2022/06/26 22:18:39 1.9265 2022/06/26 23:06:52 1.96656
2.08%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/26 22:16:28 0.07367 2022/06/26 22:39:30 0.0729333
-1%
خرید LINKUSDT
binance
2022/06/26 22:14:54 6.95 2022/06/26 22:48:46 6.8805
-1%
خرید MANAUSDT
binance
2022/06/26 22:13:02 0.9731 2022/06/26 22:46:01 0.963963
-0.94%
فروش ETHUSDT
binance
2022/06/26 22:08:22 1214.88 2022/06/26 23:56:38 1227.03
-1%
خرید AXSUSDT
binance
2022/06/26 22:07:27 16.79 2022/06/26 22:48:03 16.6221
-1%
فروش GALAUSDT
binance
2022/06/26 22:06:04 0.06304 2022/06/27 01:18:59 0.0636704
-1%
خرید XRPUSDT
binance
2022/06/26 22:03:49 0.3621 2022/06/27 03:16:29 0.358281
-1.05%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/26 22:01:34 0.0000115 2022/06/26 22:49:05 0.00001137
-1.13%
خرید SLPUSDT
binance
2022/06/26 22:01:09 0.00417 2022/06/27 00:15:05 0.0042951
3%
فروش BTCUSDT
binance
2022/06/26 21:59:21 21176.12 2022/06/27 01:19:15 21375
-0.94%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/26 08:49:13 0.00001172 2022/06/30 00:48:36 0.0000116
-1.02%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/26 08:48:25 21453.44 2022/06/30 00:49:08 21238.9
-1%
خرید ETHUSDT
binance
2022/06/26 08:46:50 1246.51 2022/06/30 00:48:13 1234.04
-1%
فروش MANAUSDT
binance
2022/06/25 20:45:33 0.9369 2022/06/25 22:13:53 0.946471
-1.02%
فروش APEUSDT
binance
2022/06/25 20:42:36 4.3068 2022/06/25 21:24:47 4.33714
-0.7%
فروش APEUSDT
binance
2022/06/25 20:42:05 4.291 2022/06/25 21:03:00 4.2973
-0.15%
فروش NEARUSDT
binance
2022/06/25 20:38:37 4.043 2022/06/25 23:54:04 4.0905
-1.17%
فروش BTCUSDT
binance
2022/06/25 20:24:43 20950.01 2022/06/25 23:53:48 21179.8
-1.1%
فروش SHIBUSDT
binance
2022/06/25 20:22:54 0.0000111 2022/06/25 22:13:45 0.00001133
-2.07%
فروش ATOMUSDT
binance
2022/06/25 20:21:24 8.1 2022/06/25 23:53:42 8.2824
-2.25%
فروش FTMUSDT
binance
2022/06/25 20:20:09 0.2906 2022/06/25 22:07:31 0.29391
-1.14%
فروش WINUSDT
binance
2022/06/25 20:18:48 0.0001166 2022/06/25 23:53:39 0.00011767
-0.92%
فروش KDAUSDT
binance
2022/06/25 20:17:00 1.734 2022/06/26 01:51:21 1.75134
-1%
فروش SOLUSDT
binance
2022/06/25 20:16:02 40.26 2022/06/25 23:53:36 40.7333
-1.18%
فروش BNBUSDT
binance
2022/06/25 20:14:26 234.3 2022/06/25 23:53:34 236.542
-0.96%
خرید BTCUSDT
binance
2022/06/25 20:12:37 21177.37 2022/06/29 16:30:22 20753.8
-2%
فروش SANDUSDT
binance
2022/06/25 20:10:02 1.1349 2022/06/25 22:05:07 1.15433
-1.71%
خرید DOGEUSDT
binance
2022/06/25 20:08:22 0.06661 2022/06/25 20:41:45 0.0652876
-1.99%
خرید AVAUSDT
binance
2022/06/25 20:06:23 0.597 2022/06/25 21:02:42 0.61491
3%
خرید SLPUSDT
binance
2022/06/25 20:04:58 0.00409 2022/06/25 20:41:41 0.0040392
-1.24%
خرید SHIBUSDT
binance
2022/06/25 20:02:48 0.00001131 2022/06/25 20:41:38 0.00001109
-1.95%
خرید AXSUSDT
binance
2022/06/25 20:01:47 17.34 2022/06/25 21:42:52 16.9834
-2.06%
فروش AXSUSDT
binance
2022/06/25 19:58:41 17.23 2022/06/25 20:39:22 17.25
-0.12%