shahram31469

shahram31469

شهرام قاسمی تبار

تاریخ عضویت 1402/03/02
0
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
0
لایک
2
دنبال کننده
0
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال فارکس سهام های بین المللی نفت و طلا
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال فاندمنتال مدیریت سرمایه روانشناسی بازار
تخصص من
تریدر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
6 ماه تا 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
تقویم اقتصادی توئیت های افراد صاحب نام خبرهای داغ دنیا فردرال رزرو رفتار نهنگ ها
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
10
تعداد ناموفق
17

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
فروش LINAUSDT 2023/05/31 18:41:17 0.023473 2023/06/02 02:55:02 0.0255551
-8.87%
فروش ETHUSDT 2023/05/31 11:04:19 1867.28 2023/06/14 22:06:38 1680.552
10%
فروش LINAUSDT 2023/05/31 08:22:36 0.023779 2023/06/02 02:56:08 0.0259351
-9.07%
فروش LINAUSDT 2023/05/31 08:21:57 0.023691 2023/06/02 02:56:08 0.0259537
-9.55%
فروش LINAUSDT 2023/05/31 08:21:33 0.02374 2023/05/31 10:53:50 0.0213417
10.1%
فروش LINAUSDT 2023/05/31 08:21:16 0.023597 2023/06/02 02:56:06 0.0258376
-9.5%
فروش LINAUSDT 2023/05/31 08:20:59 0.023551 2023/06/02 02:56:05 0.0258113
-9.6%
فروش RNDRUSDT 2023/05/30 20:47:06 2.635 2023/06/05 18:03:11 2.3715
10%
فروش LINAUSDT 2023/05/30 20:46:41 0.023365 2023/05/30 21:12:57 0.0254073
-8.74%
فروش LINAUSDT 2023/05/30 20:46:13 0.023224 2023/05/30 21:12:57 0.0254807
-9.72%
فروش LINAUSDT 2023/05/30 20:45:43 0.023127 2023/05/30 21:08:05 0.0251609
-8.79%
فروش LINAUSDT 2023/05/28 05:51:28 0.013382 2023/05/29 00:04:13 0.0146391
-9.39%
فروش LINAUSDT 2023/05/28 05:51:06 0.01337 2023/05/29 00:04:13 0.0146259
-9.39%
فروش LINAUSDT 2023/05/28 05:50:44 0.013347 2023/05/29 00:04:13 0.0145974
-9.37%
فروش RNDRUSDT 2023/05/26 08:33:06 2.694 2023/05/31 17:20:06 2.45154
9%
فروش ARPAUSDT 2023/05/24 20:03:59 0.11498 2023/05/27 08:49:58 0.126363
-9.9%
فروش ARPAUSDT 2023/05/24 20:03:26 0.11541 2023/05/27 08:49:58 0.12672
-9.8%
فروش XRPUSDT 2023/05/23 22:58:49 0.4641 2023/05/30 17:57:26 0.508189
-9.5%
فروش LINAUSDT 2023/05/23 22:58:18 0.011467 2023/05/27 15:32:48 0.0123908
-8.06%
فروش ACHUSDT 2023/05/23 22:57:49 0.02797 2023/05/24 14:10:50 0.026581
4.97%
فروش RNDRUSDT 2023/05/23 22:56:54 2.714 2023/06/05 17:59:34 2.4426
10%
فروش RNDRUSDT 2023/05/23 22:56:30 2.71 2023/06/05 17:59:34 2.439
10%
فروش RNDRUSDT 2023/05/23 22:56:01 2.711 2023/05/24 17:13:18 2.449
9.66%
فروش LINAUSDT 2023/05/23 22:55:36 0.011478 2023/05/26 08:28:53 0.010296
10.3%
فروش ACHUSDT 2023/05/23 22:55:08 0.02807 2023/05/31 01:08:39 0.0305854
-8.96%
خرید BTCUSDT 2023/05/23 22:54:22 27240.67 2023/06/21 03:04:04 28597.9
4.98%
فروش ACHUSDT 2023/05/23 22:53:51 0.02805 2023/05/31 01:08:39 0.0305745
-9%