wacker

wacker

محمدامین شاداب

تاریخ عضویت 1401/03/31
-0.15
امتیاز مهارت ترید
0
تحلیل
3
لایک
20
دنبال کننده
0
نظرات
روان شناسی ساعات ورود و خروج تریدر
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال روانشناسی فردی مدیریت سرمایه
تخصص من
تحلیل گر تریدر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
6 ماه تا 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
خبرهای داغ دنیا
لیست خالی می باشد
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
6
تعداد ناموفق
12

پوزیشن سیمبل قیمت فعلی زمان ورود قیمت ورود حد سود حد ضرر سود و زیان
پوزیشن سیمبل زمان ورود قیمت ورود زمان خروج قیمت خروج سود و زیان
خرید VOXELUSDT 2023/05/08 21:20:28 0.209 2023/05/08 21:34:08 0.1881
-10%
فروش XAU 2023/05/05 03:17:12 2049.75 2023/05/12 05:36:29 2012.11999512
1.84%
فروش XAU 2023/05/03 01:11:52 2016.4699707 2023/05/12 05:36:37 2011.88000488
0.23%
خرید VOXELUSDT 2023/05/02 11:14:02 0.2246 2023/05/08 21:20:28 0.202543
-9.82%
فروش XAU 2023/05/01 16:45:55 2004.55004883 2023/05/04 01:30:52 2064
-2.97%
خرید EGLDUSDT 2023/04/28 01:03:43 44.28 2023/04/29 11:44:49 42
-5.15%
فروش XAU 2023/04/28 01:00:18 1987.61999512 2023/05/04 01:31:30 2069
-4.09%
فروش BTCUSDT 2023/04/27 15:01:02 29047.67 2023/06/05 19:28:20 26142.903
10%
خرید BATUSDT
binance
2022/07/01 18:36:44 0.3975 2022/07/01 23:24:45 0.4096
3.04%
فروش AXSUSDT
binance
2022/07/01 03:03:14 14.02 2022/07/05 06:50:03 15
-6.99%
فروش BTCUSDT
binance
2022/07/01 02:58:14 18926.44 2022/07/01 06:51:09 19550
-3.29%
فروش AXSUSDT
binance
2022/06/28 19:25:08 16.08 2022/06/28 20:49:58 16.5391
-2.86%
فروش AXSUSDT
binance
2022/06/28 19:23:30 16.17 2022/06/28 20:49:58 16.6007
-2.66%
فروش AXSUSDT
binance
2022/06/28 19:22:28 16.2 2022/06/28 20:49:58 16.6212
-2.6%
فروش COMPUSDT
binance
2022/06/28 19:05:18 50.6 2022/06/29 01:14:07 48.576
4%
فروش BTCUSDT
binance
2022/06/28 18:31:58 21021 2022/06/28 23:07:02 20567
2.16%
فروش KAVAUSDT
binance
2022/06/24 20:01:21 1.832 2022/06/28 00:54:22 1.90736
-4.11%
فروش GMTUSDT
binance
2022/06/24 19:45:56 0.82264 2022/06/25 14:34:06 0.873917
-6.23%