سیگنال ها

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.06956005
حد سود
1.06328
حد ضرر
1.07561

0.5%

خرید EURNZD
قیمت ورود
1.72211003
حد سود
1.74217
حد ضرر
1.715

1.16%

فروش AUDCHF
قیمت ورود
0.59456998
حد سود
0.58804
حد ضرر
0.599693

1.1%

فروش USDJPY
قیمت ورود
137.83700562
حد سود
136.5
حد ضرر
138.2

-0.26%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.09027
حد سود
1.08297
حد ضرر
1.09393

0.57%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.08792996
حد سود
1.08702
حد ضرر
1.08934

0.08%

فروش CADJPY
قیمت ورود
100.98300171
حد سود
100.45
حد ضرر
101.3

-0.31%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.24866998
حد سود
1.25345
حد ضرر
1.24733

0.17%

فروش USDJPY
قیمت ورود
137.47599792
حد سود
136.113
حد ضرر
137.969
$28.02

0.06%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.36351
حد سود
1.37074
حد ضرر
1.35959

-0.29%

خرید USDCHF
قیمت ورود
0.88919002
حد سود
0.8939
حد ضرر
0.8855
$-622.48

-0.41%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.10504997
حد سود
1.1
حد ضرر
1.10874
$303.95

0.15%

خرید EURCAD
قیمت ورود
1.48732996
حد سود
1.4895
حد ضرر
1.48541
$1.65

0.03%

فروش EURJPY
قیمت ورود
147.65100098
حد سود
147.419
حد ضرر
147.897

0.16%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.63006997
حد سود
1.586
حد ضرر
1.645
$211.93

0.42%