سیگنال ها

فروش AUDNZD
قیمت ورود
1.07246995
حد سود
1.07075
حد ضرر
1.07355

-0.1%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.64490998
حد سود
1.62611
حد ضرر
1.65369

0.16%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.26610994
حد سود
1.26932
حد ضرر
1.26484

-0.1%

فروش USDCHF
قیمت ورود
0.87335002
حد سود
0.871701
حد ضرر
0.8742

-0.1%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
186.60800171
حد سود
185.403
حد ضرر
186.896

-0.15%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
186.56799316
حد سود
185.629
حد ضرر
186.749

-0.1%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.25299835
حد سود
108.654
حد ضرر
107.961

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.2440033
حد سود
108.647
حد ضرر
107.954

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.2559967
حد سود
108.648
حد ضرر
107.955

0.36%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.23899841
حد سود
108.638
حد ضرر
107.946

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.2440033
حد سود
108.645
حد ضرر
107.919

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.24299622
حد سود
108.643
حد ضرر
107.918

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.24900055
حد سود
108.655
حد ضرر
107.962

0.38%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.25499725
حد سود
108.661
حد ضرر
107.968

0.38%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.26699829
حد سود
108.676
حد ضرر
108.004

0.38%