سیگنال ها

خرید EURJPY
قیمت ورود
155.6499939
حد سود
160.133
حد ضرر
153.409

0%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.10364997
حد سود
1.11
حد ضرر
1.078

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.9649
حد ضرر
0.924

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.95214
حد ضرر
0.924

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.94274
حد ضرر
0.924

0%

خرید USDCHF
قیمت ورود
0.84130001
حد سود
0.88
حد ضرر
0.832

0%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.27268004
حد سود
1.31344
حد ضرر
1.2678

0.03%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.27658999
حد سود
1.24538
حد ضرر
1.28004

-0.27%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.25600004
حد سود
1.26018
حد ضرر
1.24712

0.33%

فروش AUDNZD
قیمت ورود
1.07246995
حد سود
1.07075
حد ضرر
1.07355

-0.1%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.64490998
حد سود
1.62611
حد ضرر
1.65369

1.14%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.26610994
حد سود
1.26932
حد ضرر
1.26484

-0.1%

فروش USDCHF
قیمت ورود
0.87335002
حد سود
0.871701
حد ضرر
0.8742

-0.1%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
186.60800171
حد سود
185.403
حد ضرر
186.896

-0.15%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
186.56799316
حد سود
185.629
حد ضرر
186.749

-0.1%