سیگنال ها

خرید NZDCAD
قیمت ورود
0.8055
حد سود
0.8807
حد ضرر
0.7879

0.24%

خرید CADJPY
قیمت ورود
104.44100189
حد سود
107
حد ضرر
103.8

0.3%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34223998
حد سود
1.345
حد ضرر
1.3395

0.21%

خرید USDCHF
قیمت ورود
0.90573001
حد سود
0.91113
حد ضرر
0.90118

0.45%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34287
حد سود
1.35697
حد ضرر
1.33307

-0.73%

خرید AUDCAD
قیمت ورود
0.88976997
حد سود
0.907586
حد ضرر
0.880892

-0%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.24284995
حد سود
1.24026
حد ضرر
1.2445

-0.05%

فروش USDJPY
قیمت ورود
139.75100708
حد سود
139.507
حد ضرر
139.901

0.17%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.07151997
حد سود
1.07779
حد ضرر
1.06836

0%

خرید GBPJPY
قیمت ورود
173.71699524
حد سود
174.99
حد ضرر
172.819

-0.14%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.24059999
حد سود
1.24353004
حد ضرر
1.22872

0.24%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.07155001
حد سود
1.12514
حد ضرر
1.01798

-0.01%

فروش AUDJPY
قیمت ورود
92.31600189
حد سود
91.223
حد ضرر
92.5157

-0.22%

خرید EURAUD
قیمت ورود
1.616
حد سود
1.61865997
حد ضرر
1.6126

0.16%

فروش EURJPY
قیمت ورود
149.64199829
حد سود
149.377
حد ضرر
149.822

0.18%