سیگنال ها

فروش AUDCHF
قیمت ورود
1
حد سود
0.7
حد ضرر
1.01

30%

فروش NZDCHF
قیمت ورود
0.60071
حد سود
0.450442
حد ضرر
0.660649

25.02%

فروش CADCHF
قیمت ورود
0.74517
حد سود
0.558825
حد ضرر
0.81961

25.01%

فروش NZDCAD
قیمت ورود
0.80497
حد سود
0.603705
حد ضرر
0.885434

25%

فروش EURCHF
قیمت ورود
0.97175
حد سود
0.728782
حد ضرر
1.06888

25%

فروش NZDUSD
قیمت ورود
0.62596
حد سود
0.469485
حد ضرر
0.688578

25%

فروش AUDUSD
قیمت ورود
0.69849
حد سود
0.523883
حد ضرر
0.768361

25%

فروش EURGBP
قیمت ورود
0.83579
حد سود
0.626842
حد ضرر
0.919369

25%

فروش GBPCAD
قیمت ورود
1.55799
حد سود
1.16848
حد ضرر
1.71378

25%

فروش USDCHF
قیمت ورود
0.95881
حد سود
0.719093
حد ضرر
1.05467

25%

فروش EURNZD
قیمت ورود
1.61721
حد سود
1.21286
حد ضرر
1.77887

25%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.454
حد سود
1.0905
حد ضرر
1.5994

25%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.45393
حد سود
1.09056
حد ضرر
1.58495

24.99%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.01471
حد سود
0.7611
حد ضرر
1.10613

24.99%

فروش EURCHF
قیمت ورود
0.97137
حد سود
0.728677
حد ضرر
1.05901

24.98%