سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
77.1289978
حد سود
78
حد ضرر
76

0%

خرید AAP
قیمت ورود
192.53999329
حد سود
200.242
حد ضرر
190.615

0%

خرید AAP
قیمت ورود
192.53999329
حد سود
198.316
حد ضرر
191

0%

فروش XAG
قیمت ورود
23.77499962
حد سود
23.0617
حد ضرر
24.1316

0%

خرید EURJPY
قیمت ورود
155.6499939
حد سود
160.133
حد ضرر
153.409

0%

خرید XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
2080
حد ضرر
1990

0%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.10364997
حد سود
1.11
حد ضرر
1.078

0%

خرید XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
2083.33
حد ضرر
2056.51

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
74.0262
حد ضرر
70.6096

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
73.3144
حد ضرر
70.7519

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
72.6026
حد ضرر
70.8231

0%

فروش XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
1988.86
حد ضرر
2066.83

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.9649
حد ضرر
0.924

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.95214
حد ضرر
0.924

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.94274
حد ضرر
0.924

0%