سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1826.84998
حد سود
1823
حد ضرر
1830

0.21%

فروش MANAUSDT
قیمت ورود
0.9109
حد سود
0.802648
حد ضرر
0.957705

-5.14%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.591
حد سود
0.58311
حد ضرر
0.60667

1.34%

فروش ADAUSDT
قیمت ورود
0.4962
حد سود
0.4875
حد ضرر
0.5018

-1.13%

فروش UNIUSDT
قیمت ورود
5.5
حد سود
4.71
حد ضرر
5.88

-6.91%

فروش SOLUSDT
قیمت ورود
38.52
حد سود
36.3
حد ضرر
42.251

-9.69%

فروش CHFJPY
قیمت ورود
140.67999
حد سود
137.637
حد ضرر
140.97

-0.21%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
21000
حد سود
20000
حد ضرر
21999.6

4.76%

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1155.03
حد سود
1167
حد ضرر
1130

1.04%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
21000
حد سود
20500
حد ضرر
21100

-0.48%

فروش UNIUSDT
قیمت ورود
5.49
حد سود
5.4672
حد ضرر
5.5657

0.42%

خرید UKD
قیمت ورود
7104.2998
حد سود
7109.9
حد ضرر
7089.13

0.08%

فروش BNBUSDT
قیمت ورود
233.5
حد سود
200
حد ضرر
238

-1.93%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1155.03
حد سود
1114.92
حد ضرر
1254.92

-8.65%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.22849
حد سود
1.23249
حد ضرر
1.22504

-0.28%