سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1963.11999512
حد سود
1957.29
حد ضرر
1968.09

0.25%

خرید SLPUSDT
قیمت ورود
0.002009
حد سود
0.0022099
حد ضرر
0.00194873

-3%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8221
حد سود
0.90431
حد ضرر
0.797437

-3%

خرید WTI
قیمت ورود
70.40299988
حد سود
73.9231
حد ضرر
69.347

2.96%

خرید WTI
قیمت ورود
70.64499664
حد سود
77.6963
حد ضرر
69.2203

2.61%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
2.372
حد سود
2.60855
حد ضرر
2.27904

-3.92%

خرید 1INCHUSDT
قیمت ورود
0.324
حد سود
0.3564
حد ضرر
0.31104

-4%

خرید 1INCHUSDT
قیمت ورود
0.323
حد سود
0.33269
حد ضرر
0.31977

-1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
2.375
حد سود
2.54018
حد ضرر
2.30278

-3.04%

خرید AAVEUSDT
قیمت ورود
60.4
حد سود
63.42
حد ضرر
59.6752

-1.2%

خرید BRN
قیمت ورود
75.51300049
حد سود
76
حد ضرر
74.75

0.64%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
87.78
حد سود
90.4
حد ضرر
80.7

2.98%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34223998
حد سود
1.345
حد ضرر
1.3395

0.21%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
276.9
حد سود
301.93
حد ضرر
265.92

-3.97%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
25743.69
حد سود
28317.6
حد ضرر
24713.5

2.09%